Dzisiejsza urbanistyka nie skupia się, tak jak w epoce modernizmu, na sprawnym funkcjonowaniu miasta jako osobnego, odrębnego organizmu. Dla dzisiejszych architektów oraz urbanistów miasto przede wszystkim miejsc miejscem, w którym mieszka człowiek. Dlatego też nowoczesne miasto powinno odpowiadać na jego zapotrzebowania i spełniać wszystkie standardy, które pozwolą mu mieszkać wygodnie i bezpiecznie. Postulaty te wiążą się z nurtem postmodernistycznym w sztuce i kulturze, Nowym Urbanizmem w architekturze oraz podpisaniem Karty Lipskiej, czyli dokumentu zawierającego wskazania dla państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie budowy, rozwoju i restrukturyzacji miast. Hasłem Karty Lipskiej jest „Europa potrzebuje silnych miast i regionów, w których dobrze się żyje”. Zawołanie to często traktuje się na sposób humanistyczny. Miasto bowiem ma sprzyjać rozwojowi człowieka i stawać się dla niego przyjemnym środowiskiem, w którym będzie mógł łatwo się przemieszczać.