Politycy są to osoby, które sprawują w państwie władzę, one to podejmują kluczowe dla kraju decyzje. Max weber wyróżnił trzy kategorie polityków: polityk okazjonalny, niezawodowy i zawodowy. Czym powinien charakteryzować się polityk? Jego działalność przede wszystkim powinna znajdować oparcie i uzasadnienie w etyce przekonań lub w etyce odpowiedzialności. Weber wskazuje politykę działającą w oparciu o etykę odpowiedzialności jako słuszniejszy model prowadzenia działań politycznych. Ci którzy działają w oparciu o etykę przekonań realizują tylko swoje cele i ideały nie dbają o skutki społeczne czy polityczne jakie ich bezkompromisowość może przynieść. Natomiast ci, którzy odwołują się do etyki odpowiedzialności są skłonni do większego umiarkowania i pragmatyzmu. Oni na pierwszym miejscu zasadniczo stawiają odpowiedzialność za losy powierzonej sobie społeczności. Jednak od każdej reguły są wyjątki co można zaobserwować śledząc polska scenę polityczną. Ideałem byli by politycy łączący etykę przekonań z etyka odpowiedzialności. Wtedy to nie rezygnując z własnych przekonać musieliby realistycznie oceniać które z nich w jakim stopniu da się zrealizować.