Społeczeństwo oparte na wiedzy to koncepcja, która ma odpowiadać na potrzeby, które pojawiły się we współczesnym świecie. Znaczący wzrost informacji, tempa przesyłania informacji sprawia, że posiadanie wiedzy w wielu dziedzinach, a nawet w jednej dziedzinie jest coraz trudniejsze. W coraz większym stopniu następuje specjalizacja w zakresie posiadanej wiedzy. Rośnie znaczenie kapitału ludzkiego, zwłaszcza osób posiadających wiedzę unikalną. Tego rodzaju wiedza nie jest do odtworzenia, jak wskazują specjaliści. Społeczeństwo oparte ma na celu dzielenie się wiedzą, tak by unikalna wiedza mogła być rozwijana oraz trafiała do jak największej liczby ludzi. W ten sposób możliwe jest dalsze zwiększania umiejętności, w jednocześnie radzenie sobie z coraz większą liczbą informacji nieistotnych. Rosnąca liczba informacji prowadzi, bowiem do bańki informacyjnej. Innym problemem jest to, że zgodnie z zasadą Pareto tylko dwadzieścia procent informacji jest istotnych. Przy rosnącej bazie wiedzy z różnych dziedzin ilość informacji nieistotnych rośnie w jeszcze większym tempie. Taka sytuacja znacznie utrudnia, choćby bycie na bieżąco z ważnymi informacjami jakie związane są z naszą dziedziną zawodową.