Społeczeństwo, w jakim funkcjonujemy wytwarza grupy społeczne. Następuje podział obywateli według różnych kryteriów. Takie kryteria podziału bywają bardzo różne. Wyróżnić można grupy społeczne, gdzie za kryterium podziału przyjmowane jest hobby, zawód, określone cechy osobowości, marzenia. Taka grupę społeczną mogą tworzyć hydraulicy, turyści, osoby, które pasjonują się zbieraniem znaczków czy wykonujące zawód księgowego. Tworzyć można wiele różnych kryteriów podziału i tym samym wiele różnych grup społecznych. W naszym społeczeństwie funkcjonuje mnóstwo takich grup obywatelskich, grup społecznych. Jedne są bardzo liczne, do innych należy zaledwie kilka czy kilkanaście osób. Takie grupy społeczne spełniają bardzo ważne funkcje, to przecież one tworzą społeczeństwo, wyznaczają pewne trendy, pewne zachowania. My również należymy do takich grup społecznych – czasami nawet do kilkunastu jednocześnie. Zależy to głównie od kryterium podziału – a kryteria są różne, bardziej lub mniej skomplikowane.