Dzięki temu, że w dawnych czasach również istnieli urbaniści, również możliwe było planowanie miast. Dzięki temu, obecnie, możliwe jest w nich mieszkanie. Jak najbardziej stanowi to więc dla każdego bardzo dobrą sytuację pod każdym względem. Nie ma takiej opcji, aby mogło być inaczej. Historyczne planowanie miast odbywało się oczywiście w znacznie inny sposób niż obecnie. Nie było przecież wtedy takiej techniki jak dzisiaj. Dlatego też, na pewno urbaniści w danych czasach mieli znacznie bardziej utrudnione zadanie w takim względzie. Historyczne planowanie miast odbywało się na dużo prostszych zasadach niż obecnie. Zresztą urbaniści mieli znacznie większe pole do manewru, ponieważ podejmowali działania praktycznie od podstaw. Mogli dzięki temu wykazać się dużo większą inwencją niż osoby w dzisiejszych czasach rozbudowujące miasta. Ważne jest, więc aby działania jakie obecnie są podejmowane, były spójne z tymi, które są już wytworzone. Dzięki temu, miasta będą mogły posiadać jednolity kształt i nie będą jakby dwoma oddzielnymi półkulami. Należy więc o tym pamiętać, gdy chce się zajmować takim właśnie działem jakim jest urbanistyka. Dobrze się wtedy na tym wyjdzie, ponieważ w dobrą stronę będzie się takie miasta rozwijało.