Niektórzy działacze prawicowi alarmują, że jeśli nie zahamuje się napływu do naszego kraju imigrantów, zwłaszcza z krajów wschodnich oraz nie poprawi się rodzimego przyrostu naturalnego, już niedługo w naszym państwie żyć będzie więcej przedstawicieli innych narodów niż Polaków. Oczywiście prognozy te można uznać za najczarniejszy z możliwych scenariuszy. Trzeba jednak pamiętać, że polskie społeczeństwo ulega ogromnym przemianom w wyniku ruchów migracyjnych ludności. Z jednej strony napływa do ans dużo osób pochodzenia arabskiego, azjatyckiego, afrykańskiego oraz ukraińskiego i białoruskiego. Z drugiej jednak strony dużo Polaków, zwłaszcza tych wykształconych, emigruje do krajów Europy Zachodniej, by tam znaleźć dobrą pracę i szukać szansy na lepsze życie. Co ciekawe, wielu z tych, którzy wyjeżdżają, właśnie w nowym miejscu zakłada rodziny, często wielokulturowe. To z kolei ma wpływ także na zmiany polskiej kultury, która traci coraz więcej rodzimych tradycji i przejmuje tradycje obce, pochodzące z innych krajów a nawet kręgów kulturowych.