Immunitet jest to tradycyjnie stosowane narzędzie ochrony niezależności parlamentarzystów prze szykanami innych władz. Czy e dzisiejszych czasach ma on racje bytu? Immunitet powstał wczasach gdy posłowie mogli być narażeni na gniew króla, który nie zawsze zgadzał się zich poglądami. Dzisiaj ma ona zapewnić posłom i senatorom swobodne wykonywanie funkcji. Wyróżnia się dwa rodzaje immunitetów: materialny i formalny. Zimunitetem wiąże się przywilej nietykalaności co oznacza, ze poseł albo senator nie mogą być aresztowania lub zatrzymani ( z wyjątkiem sytuacji gdy zostanie zatrzymany na tzw. gorącym uczynku w czasie popełniania przestępstwa.) w sytuacji zastosowania wobec niego środków przymusu koniecznego organ sięgania-policja musi natychmiast zawiadomić o tym fakcie Marszałka Sejmu lub odpowiednio Senatu, gdy sprawa dotyczy Senatora. Marszałek ma prawo do nakazania bezzwłocznego uwolnienia parlamentarzysty. Poseł ani senator nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, która wiąże się z osiąganiem korzyści z majątku skarbu państwa lub samorządu terytorialnego.