W dzisiejszych czasach, kiedy postęp techniczny idzie wciąż do przodu, a marketing i reklama zatacza coraz większe kręgi, widoczny postęp można zauważyć we wszystkich kampaniach politycznych, prowadzonych na całym świecie. Każdy, kto chce wygrać i wejść do politycznego świata, doskonale zdaje sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach same plakaty wyborcze na pewno nie zagwarantują im zwycięstwa. Obserwując uważnie działania kandydatów, zauważyć możemy dużą tendencję do wykorzystywania w kampaniach wyborczych środków masowego przekazu oraz wszelkich udogodnień, które proponuje nam dzisiejszy postęp technologiczny. Mowa tu na przykład o profilach kandydatów na portalach społecznościowych, gdzie na bieżąco informują oni o przebiegu swoich spotkań przedwyborczych, a także wyrażają swoje poglądy na ważne, będące często kwestią sporną, bieżące sprawy państwa. Zyskują dzięki tego typu akcjom wielu zwolenników. Mowa tu zwłaszcza o ludziach młodych, którzy nie wyobrażają sobie obecnie życia bez aktywności na portalach społecznościowych. Jak widać, działalność przedwyborcza kandydatów zatacza coraz szersze kręgi i nie skupia się już jedynie na plakatach czy zwyczajnych spotkaniach z wyborcami.