We współczesnym państwie bardzo poważnym problemem jest sposób przekazywania legitymacji społecznej do sprawowania władzy. Demokracja bardzo silnie stawia nacisk na to, by wybór obywateli został jak najlepiej odzwierciedlony w rzeczywistym podziale władzy. Żadne metody matematyczne nie dają jednak stuprocentowego poczucia, że ostateczne wyniki wyborów będą realnym odzwierciedleniem ilościowo uzyskanych głosów. Ze względu na różne systemy partyjne i wyborcze, zastosowanie różnych ordynacji wyborczych, w każdym kraju nieco inaczej wygląda wybór władzy. Ważne jest jednak to, by dla zachowania stabilności władzy utrzymać podstawowe wymogi uczciwości i transparentności wyboru. Wyborcy powinni też wiedzieć, w jaki sposób wyłonieni zostaną przedstawiciele władzy na podstawie ich głosów – wtedy tylko władza posiada prawdziwą legitymację do jej sprawowania.