Tak, więc do sprawowania władzy ustawodawczej w Polsce nasza konstytucja powołuje dwa organy państwowe jakimi są senat oraz sejm. Sejm składa się z 460 posłów, którzy wybierani są w wyborach określanych jako pięcioprzymiotnikowe. Oznacza to, że wybory mają charakter: powszechny, równy, bezpośredni, proporcjonalny oraz tajny. Natomiast senat składa się ze 100 posłów wybieranych w wyborach bezpośrednich, powszechnych oraz tajnych. Także senatorem może zostać każdy obywatel, który już ukończył 30 lat. Ma on także posiadać prawo wybierania. Oczywiście wybory do senatu odbywają się w myśl zasady większościowej. Należy wiedzieć, że osoba, która kandyduje do sejmu nie może startować w wyborach do senatu. Podobnie sejm jak i senat wybierane są na czteroletnią kadencję. Kadencja rozpoczyna się już pierwszego dnia po ogłoszeniu wyników wyborów. Wówczas też w różnych źródłach możemy zapoznać się z wybranymi posłami oraz senatorami. Zarówno posłowie oraz senatorowie posiadają pewne przywileje, które umożliwiają im swobodne podejmowanie działań oraz organizowanie swojej pracy.