Państwo to nasz kraj, to obszar zamieszkiwany przez obywateli. Ale państwo charakteryzuje się nie tylko określonym regionem i ludźmi, którzy taki region zamieszkują lecz także innymi przymiotami, takimi jak chociażby język, tradycje czy obyczaje. W każdym państwie jest prawo, które musi być przestrzegane przez obywateli i ludzi znajdujących się na terenie takiego kraju. Dzięki temu ograniczona jest przestępczość a ludzie czyniący zło nie są bezkarni. Jeżeli takie przestępstwo zostanie udowodnione przestępcy zostanie wymierzona kara – zgodnie z przepisami prawa karnego. Dlatego też zanim zrobimy coś głupiego, niedozwolonego, niezgodnego z prawem powinniśmy się mocno zastanowić i zdać sobie sprawę z tego, że taki czyn nie będzie bezkarny. Niestety wielu przestępców działa w taki sposób, że trudno jest udowodnić im przestępstwo. Prawo zmienia się, wymyślane i wprowadzane w życie są coraz to nowe przepisy – takie przepisy prawa są pewnego rodzaju ograniczeniami dla działalności ludzkiej niezgodnej z prawem.