Tak naprawdę trudno jest jednoznacznie określić, co kryje się pod pojęciem społeczeństwo. Najkrócej można je zdefiniować jako grupę ludzi, społeczność zamieszkującą dany teren czy państwo. Osoby te wyznają takie same wartości, tradycje, obyczaje i normy. Łączy ich więź. Więź, która wynika z tego, że identyfikują się oni ze swoim krajem i narodem. Mówiąc o społeczeństwie możemy mieć na myśli obywateli danego kraju albo wiele mniejszych społeczności zamieszkujących jego terytorium. Badaniem jego zajmują się socjolodzy. Osoby, których interesują i ciekawią ich poglądy, opinie i sposób patrzenia na różne sprawy. Nie tylko polityczne, ale również religijne i etyczne. Badania ankietowe najbardziej popularne są w czasie kampanii wyborczych. Kiedy, nie tylko społeczeństwo, ale również politycy z zainteresowaniem analizują prezentowane wyniki badań. Dają one oczywiście ogólny ogląd rzeczywistości, ale po mimo tego pozwalają w jakiś sposób zaobserwować i poznać oczekiwania obywateli. Tyle ile jest państw na świecie, tyle jest społeczeństw.