Polityka kraju jest szalenie istotna dla każdego państwa. To każde państwo osobno, indywidualnie tworzy politykę swojego kraju. Oczywiście możliwe jest należenie do różnych międzynarodowych zrzeszeń i organizacji – wtedy to konieczne jest przestrzeganie ogólnego, międzynarodowego czy europejskiego prawa, wówczas to prawo krajowe musi zostać dostosowane do tego ogólnego, międzynarodowego. Polityka kształtowana jest przez polityków – a politykiem może zostać każdy z nas. Czasami bardzo interesuje nas taka działalność. Dążymy do tego, by zostać posłem czy senatorem, by mieć wpływ na podejmowane decyzje, by działać na arenie ogólnokrajowej a nie tylko regionalnej. Jednak zawsze konieczne jest rozpoczynanie działań od rzeczy mniejszych, mniej istotnych. Wielkimi politykami zostają specjaliści, ludzie doświadczeni, osoby, które mają wiele do powiedzenia na temat konkretnych politycznych spraw, działań. Trzeba zdobyć życiowe i polityczne doświadczenie, by zostać politykiem w sejmie czy senacie.