Budżet danego kraju w tym także i w Polsce jest bardzo miarowo i szczegółowo obliczany i dzięki uczonym i bardzo dobrym ludziom zajmujących się polityką pieniężną w kraju możemy mieć dobrze rozplanowaną politykę pieniężną w kraju. Wiadomo, że w każdym państwie pieniądze są wydawane na publiczne potrzeby miast i wsi i to ile dostanie każdy zależy w sumie od budżetu państwa. Budżet miasta ustala się na podstawie wpływy z podatków od ludzi prywatnych i tylko wtedy można przewidzieć na co pójdą konkretne pieniądze. Tak więc każdego roku kiedy zaczyna się styczeń zasiadają przy stołach ministrowie i radni i ustalają odpowiedni budżet dla danej gminy. Tym samym można się dowiedzieć ile pieniążków zostanie przeznaczonych na krzewienie się kultury, ile pieniędzy zostanie przeznaczone na dofinansowanie przedszkoli i żłobków, a także na organizowanie na przykład imprez robionych w plenerze takich jak witanie Nowego roku, czy obchodzenie świąt miast czy dożynek. Polityka pieniężna państwa będzie z pewnością każdego roku inna, raz będzie miała do przeznaczenia dużą kwotę dla konkretnej dziedziny a raz okaże się że pieniążków może zabraknąć. Dobre planowanie polityki pieniężnej będzie na pewno bardzo ważne dla każdego państwa.