W naszym kraju zaznacza się coraz większy spadek narodzin. W związku z zaistniała sytuacją społeczeństwo nasze starzeje się, co z kolei przyczynia się do zmniejszenia ludności. Niestety spadek demograficzny niesie za sobą wiele negatywnych skutków. Gospodarka w bardzo szybkim podupada, zaczyna brakować pieniędzy na renty jak i emerytury, a zakłady pracy przepełnione są osobami starszymi, brakuje natomiast młodej siły roboczej. Jak się jednak okazuje to nie wszystkie konsekwencje. Spadek demograficzny ma również olbrzymi wpływ na politykę. Okręgi polityczne będą miały problem z utrzymaniem się w niektórych regionach Polski. Ludzie wraz z wiekiem przestają wierzyć w zapewnienia rządu i w związku z tym odchodzą od uczestniczenia w głosowaniu. W związku z tak olbrzymim problemem powinny być już podejmowane kroki do zmiany programów, które będą miały za zadanie podtrzymywanie gospodarki biorąc pod uwagę malejącą liczbę ludności jak i starzejące się społeczeństwo. Jeśli sytuacja nadal będzie się tak kształtowała Polsce grozi drastyczne wyszczuplenie pod względem ilości mieszkańców.