Społeczeństwo nie jest jednolitą grupą osób. Wiadomo bowiem, że występują w nim ludzie o różnych możliwościach i potrzebach. Dotyczy to także, a może i przede wszystkim, spraw finansowych. Różnorodność finansowa jest z jednej strony sprawiedliwością, z drugiej zaś wielką niesprawiedliwością. Niektórzy ludzie bowiem nie mają za co żyć. Coraz częściej jednak na ten problem reagują politycy i zwyczajni ludzi, a także wszelkie ośrodki pomocy społecznej. Ubodzy mogą liczyć na pomoc ze strony państwa, otrzymują zasiłki, czasem także jedzenie i ubrania. To bardzo ważne, ponieważ walka z biedą jest walką realną, a nie tylko kartą przetargową w kampaniach politycznych. Politycy wiedzą bowiem, że liczą się czyny, a nie słowa. Pomoc społeczna dla potrzebujących rozwija się coraz szybciej i ma coraz większy zasięg. Korzystają z niej najczęściej bezrobotni i chorzy, a także wielodzietne rodziny, których potrzeby są naprawdę duże. To żaden wstyd, ale prawo każdego, kto tej pomocy potrzebuje. Ośrodki pomocy społecznej starają się pomagać każdemu, kto jest potrzebujący.