Żadne państwo nie mogłoby funkcjonować w odpowiedni sposób bez osoby, która była by jego głową, która zadbałaby o wizerunek danego kraju na arenie międzynarodowej a także która strzegłaby zgodności z prawem każdej uchwalonej przez parlament ustawy. W większości demokratycznych krajów rolę głowy państwa pełni prezydent, chociaż istnieją też takie kraje, które chociaż de facto są republikami, to jednak na ich czele stoi monarcha, który swój tron dziedziczy. W Polsce, jak każdy wie, głową państwa jest prezydent, który jest wybierany w powszechnych wyborach na kadencję trwającą pięć lat i może jedynie raz ubiegać się o reelekcję, czyli ponowne wybranie go na to najważniejsze w kraju stanowisko. Prezydent przede wszystkim pełni role reprezentacyjną, czyli jest przedstawicielem narodu na spotkaniach międzynarodowych. Oprócz tego, jego podpis wymagany jest pod każdą ustawą, jaka jest wynikiem prac parlamentu, pełni więc także rolę władzy wykonawczej w naszym kraju. Jest uważany za najwyższą i najważniejszą osobę w państwie.