Obecnie jeszcze ona nie istnieje, ale wiele się robi, aby właśnie zbliżyć ludzi do polityki. Dzięki temu, że politycy będą bardziej otwarci na sugestie obywateli i będą pozwalali na tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, na pewno polityka będzie mogła być wtedy uważana za przyjazną i otwartą. Dzięki temu, na pewno można będzie doprowadzić do sytuacji, w której ludzie zaczną się nią dużo bardziej interesować. Przełoży się to na pewno w sposób pozytywny na sytuację w Polsce. Dzięki inicjatywie ludzi, będzie można wiele w różnych sektorach państwowych zmienić. Politycy pozostawieni sami sobie nie mają motywacji do działania. Dlatego też, to właśnie ludzie powinni ich bardziej przycisnąć i zacząć działać, aby coś mogło się zmienić na lepsze. Jeśli tylko ludzie zaczną angażować się w politykę, na pewno tak właśnie może być. Warto więc nakłaniać obywateli do takiego zaangażowania i przedstawiania swojej wizji życia w Polsce. Na pewno podczas takiego wspólnego działania, można będzie doprowadzić do dobrych rozwiązań, z których wyciągnąć będzie można bardzo dobre wnioski i coś faktycznie w Polsce będzie mogło się zmienić. I to zdecydowanie na lepsze. Na pewno ludzie powinni zacząć interesować się polityką i zobaczyć, że może być ona również niezwykle przyjazna.