Każdy kraj na świecie w tym też i Polska ma obywateli, którzy mieszkają w tym kraju, pracują, żyją, wychowują swoje dzieci czyli przyszłych obywateli, oraz muszą się liczyć z tym, że każdy ma prawa i obowiązki wobec państwa. Obywatele mają więc zapewnioną opiekę lekarską, pomoc prawną, oraz wiele różnych praw i obowiązków w stosunku do swojego państwa. Już po wojnie widać było, jak obywatele bardzo chcieli odbudować zniszczony kraj i wspólnymi siłami odbudowywali państwo bezinteresownie. Odbudowa państwa polskiego polegała na bardzo ciężkiej pracy społecznej, gdzie dzień i noc spędzono na tym, aby bardzo szybko odbudować zniszczony wojną kraj. Społeczeństwo polskie w ten sposób bardzo się zbliżyło do siebie, jeden za drugiego stanął by w ogień i bronił w razie potrzeby. Obywatele polscy dzięki takiej właśnie wzajemnej współpracy między sobą mieli w końcu swój własny dom o który dbali i szanowali. Obecnie każdy ma swój kąt, mieszkanie, dom, pracę i dba o siebie i o swoich bliskich i czuje się dobrze bo mieszka u siebie. Praca jest bardzo ważna i należy dbać o nią bo tylko dzięki pracy rąk ludzkich mamy zapewniona egzystencję i byt. Te wszystkie wartości są przekazywane z dziada pradziada, z pokolenia na pokolenie i jest to bardzo ważne dla młodszego pokolenia, aby dbać o społeczeństwo polskie.