Wielu osobom wydaje się, że do niedawna społeczeństwo polskie było właściwie zamkniętą grupą. Rzeczywiście w okresie socjalizmu Polacy nie mieli wielu możliwości kontaktowania się z przedstawicielami innych kultur. Podróżowanie było utrudnione, podobnie jak przyjazdy zagranicznych gości do Polski. Jednak nieprawda jest, że wielokulturowość jest Polakom obca. Przecież jeszcze w średniowieczu byliśmy narodem otwartym, który z ogromną radością przyjmował na swoim terenie przedstawicieli innych kultur. Stąd w Polsce do tej pory wiele jest pozostałości po społeczności żydowskiej. Obecnie również w naszym kraju osiedla się coraz więcej przedstawicieli innych narodów i ras. Bardzo często na ulicach polskich miast spotkać można osoby pochodzenia arabskiego lub ludzi czarnoskórych. Często przybywają oni do Polski na studia, by później tutaj się osiedlić i założyć rodziny. Oczywiście przywożą oni także swoje tradycje i kulturę, których elementy w naturalny sposób przenikają do kultury polskiej. W ten sposób tworzy się prawdziwa wielokulturowa społeczność.