Polecamy
  • Co to jest urbanistyka?Co to jest urbanistyka?
    Zawsze, gdy nie znamy znaczenia jakiegoś terminu to zazwyczaj szukamy znaczenia w Internecie lub też mamy jakieś inne źródła z których czerpiemy wiadomości. Bardzo dużo osób w dzisiejszych czasach chce …
  • Legitymacja do władzy w demokracjiLegitymacja do władzy w demokracji
    We współczesnym państwie bardzo poważnym problemem jest sposób przekazywania legitymacji społecznej do sprawowania władzy. Demokracja bardzo silnie stawia nacisk na to, by wybór obywateli został jak najlepiej odzwierciedlony w rzeczywistym …
Strony
Inne

Posts Tagged ‘dawny’

Skutki przewrotu w 1989

czwartek, Sierpień 14th, 2014

Jeszcze do całkiem niedawna, bo do roku tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego dziewiątego, Polska była krajem w którym panował komunistyczny, jednopartyjny i przez wielu określany mianem autorytarnego ustrój polityczny, w którym swobody obywatelskie nie były uznawane przez władze. Wszystko zmieniło się właśnie w tym roku, kiedy to odbyły się pierwsze po drugiej wojnie światowej wolne wybory, których wynik nie był sfałszowany przez partię sprawującą władzę. Te wydarzenia niektórzy nazywają przewrotem lub przełomem. Oprócz wprowadzenia w Polsce demokracji, pociągnęły one za sobą także wiele innych skutków, z których część widoczna jest do dziś. Pierwszym i najważniejszym z nich była zmiana modelu gospodarki z odgórnie planowanego, charakterystycznego dla socjalizmu, na rynkowy, czyli kapitalistyczny. To z kolei spowodowało przejściową zapaść na rynku i wzrost bezrobocia, z którym udało się Polakom poradzić sobie dopiero po latach. Najistotniejszym skutkiem tego przewrotu mimo wszystko było jednak odsunięcie od władzy komunistów oraz, przynajmniej teoretycznie, pozwolenie każdemu chętnemu na to, by mógł kandydować na najważniejsze stanowiska w państwie, a także uchwalenie nowej konstytucji.