Polecamy
  • Wygoda życiaWygoda życia
    Nikt z nas nie zaprzeczy temu, że dla każdego z nas naprawdę bardzo ważnym jest przede wszystkim to, aby mieć jak najlepsze życie. Jednakże, wiele ludzi kompletnie nie wie tego, …
  • Urbanistyka jako kierunek studiówUrbanistyka jako kierunek studiów
    W dzisiejszych czasach coraz więcej młodych ludzi studiuje. Również osoby starsze się dokształcają. Jest to spowodowane tym, że człowiek chce być coraz lepszy. Zdobywa kwalifikacje, by zająć lepsze stanowisko w …
Strony
Inne

Posts Tagged ‘dawny’

Skutki przewrotu w 1989

czwartek, Sierpień 14th, 2014

Jeszcze do całkiem niedawna, bo do roku tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego dziewiątego, Polska była krajem w którym panował komunistyczny, jednopartyjny i przez wielu określany mianem autorytarnego ustrój polityczny, w którym swobody obywatelskie nie były uznawane przez władze. Wszystko zmieniło się właśnie w tym roku, kiedy to odbyły się pierwsze po drugiej wojnie światowej wolne wybory, których wynik nie był sfałszowany przez partię sprawującą władzę. Te wydarzenia niektórzy nazywają przewrotem lub przełomem. Oprócz wprowadzenia w Polsce demokracji, pociągnęły one za sobą także wiele innych skutków, z których część widoczna jest do dziś. Pierwszym i najważniejszym z nich była zmiana modelu gospodarki z odgórnie planowanego, charakterystycznego dla socjalizmu, na rynkowy, czyli kapitalistyczny. To z kolei spowodowało przejściową zapaść na rynku i wzrost bezrobocia, z którym udało się Polakom poradzić sobie dopiero po latach. Najistotniejszym skutkiem tego przewrotu mimo wszystko było jednak odsunięcie od władzy komunistów oraz, przynajmniej teoretycznie, pozwolenie każdemu chętnemu na to, by mógł kandydować na najważniejsze stanowiska w państwie, a także uchwalenie nowej konstytucji.