Polecamy
  • Historyczne planowanie miastHistoryczne planowanie miast
    Dzięki temu, że w dawnych czasach również istnieli urbaniści, również możliwe było planowanie miast. Dzięki temu, obecnie, możliwe jest w nich mieszkanie. Jak najbardziej stanowi to więc dla każdego bardzo …
  • Społeczeństwo i świętaSpołeczeństwo i święta
    Większość obywateli naszego kraju deklaruje przynależność do kościoła rzymskokatolickiego, a jeszcze więcej jest ludzi ochrzczonych, których obecny związek z religią jest raczej luźny. Jednak po dziś dzień widać jak w …
Strony

Posts Tagged ‘demokracja’

Partie polityczne i ludzie

sobota, Sierpień 2nd, 2014

Mimo że demokracja oznacza wszędzie rządy ludu, to w szczegółach systemy polityczne państw demokratycznych są bardzo różne. Istnieją systemy dwupartyjne i wielopartyjne, różne bywają kompetencje demokratycznie wybieranych prezydentów państw, inne zakresy obowiązków premierów, inaczej rozumiana bywa funkcja głowy państwa. W Polsce wykształcił się system parlamentarny wielopartyjny. Wszyscy chyba znają z widzenia, bardzo istotny w pejzażu stolicy, budynek parlamentu. W nim obradują przedstawiciele społeczeństwa wybierani w powszechnych, równych i tajnych wyborach. System partyjny oznacza, że listy kandydatów do parlamentu przygotowują partie polityczne i to wewnątrz nich ustalana jest kolejność nazwisk na liście kandydatów. Im wyższa pozycja na liście, tym większa szansa uzyskania mandatu. Aby partia mogła wprowadzić swoich posłów do sejmu, ilość zdobytych głosów musi przekroczyć pięcioprocentowy próg wyborczy. Stanowi to istotna barierę dla małych ugrupowań. Z punktu widzenia wyborców, czyli społeczeństwa, rozwiązanie to posiada dobre i złe strony. Dobrą stroną jest to, że próg wyborczy zapobiega rozdrobnieniu ugrupowań w sejmie, co prowadziło często do paraliżu decyzyjnego. Mankamentem tego przepisu ordynacji wyborczej jest fakt, że praktycznie uniemożliwia on zaistnienie nowych sił politycznych.

Biurokracja w administracji publicznej

wtorek, Maj 13th, 2014

Bardzo dużym problemem, z którym zmagają się wszystkie nowoczesne duże demokracje, to przyrost urzędników państwowych. Niemal każdy kraj tworzący od podstaw swoje prawo zapędził się w róg, gdzie napiętrzenie przepisów prawnych, różnych ustaw dotykających tylko ogólnikowo tej samej kwestii, wymagało zatrudnienia dodatkowego personelu do obsługi obywateli. Ci również coraz częściej proszeni są przez władzę o składanie oświadczeń, podpisów a złożenie jednego wniosku często wiąże się z kilkoma lub nawet kilkunastoma ponownymi wizytami w urzędzie. Jednocześnie wiele osób zwraca uwagę na to, że biurokracja to jeden problem, a zupełnie innym jest całkowicie niska wydajność urzędników, których pracę można wy wykonać przy dobrych chęciach dwukrotnie szybciej. Dlatego coraz głośniejsze są słowa krytyki nawołujące do odchudzenia całej administracji publicznej i zaoszczędzeniu w ten sposób bardzo dużych milionów.

Kraje będące w zadłużeniu

sobota, Marzec 15th, 2014

Kłopoty wielu współczesnych liberalnych demokracji bierze się przede wszystkim ze zbytniego zadłużenia gospodarki. Niestety coraz częściej na jaw wychodzą całe dekady zbytniego zaciągania pożyczek przez polityków, którzy po prostu nie mieli odwagi wprowadzić odpowiednich reform i cięć wtedy, gdy gospodarka mogła jeszcze poradzić sobie z nagłym schłodzeniem koniunktury. Dzisiaj, gdy dosłownie wszyscy są w kryzysie finansowym nagła zapaść wiąże się z niemal natychmiastowym wzrostem bezrobocia i inflacji, co nie wróży dobrze absolutnie nikomu. W wielu miejscach dochodzi więc do spontanicznych, ale bardzo widowiskowych i licznych protestów, które wybuchają w stolicach i innych dużych ośrodkach ekonomicznych kolejnych miast. Odsunięcie rządzącego ugrupowania od władzy jest w oczach wielu obywateli najlepszym sposobem na szybsze wyjście na prostą, ale niestety coraz częściej widać, że wchodzący w miejsce starej władzy opozycjoności wcale nie muszą mieć lepszego pomysłu na wyjście z zadłużenia.