Polecamy
  • Czym jest dla nas społeczeństwo?Czym jest dla nas społeczeństwo?
    Przeważnie większość osób społeczeństwo rozumie przede wszystkim, jako jakąś zbiorowość ludzką. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że każdy z nas może na własny sposób interpretować to społeczeństwo, jednak mimo …
  • Komornik tarnowo podgórneKomornik tarnowo podgórne
    Praca komornika. Kiedy przychodzi nam do głowy myśl o komorniku, zazwyczaj mamy negatywne skojarzenia. Komornik kojarzy nam się z zabieraniem naszego mienia. Jednak zazwyczaj, w zdecydowanej większości przypadków, komornik działa …
Strony
Inne

Posts Tagged ‘naród’

Kampania wyborcza i cisza przedwyborcza

niedziela, Lipiec 6th, 2014

Na pewno największym wydarzeniem politycznym w każdym państwie, które jest republiką są wybory – czy to prezydenckie, czy parlamentarne, czy samorządowe. To właśnie w nich naród ma szanse wypowiedzieć się, jakim kandydatom chce powierzyć władzę na każdym szczeblu. Sami kandydaci mają możliwość zabiegania o glosy obywateli, w tej sytuacji nazywanych elektoratem. Ogół ich działań mających na celu zebranie jak największej ilości głosów nazywany jest kampanią wyborczą, podczas której każdy kandydujący, czy to parlamentu, czy na urząd prezydenta lub do samorządów lokalnych może wygłosić swój program oraz obietnice wyborcze. Na kilka dni przed samymi wyborami (zazwyczaj jest to doba lub dwie doby) panuje cisza wyborcza, podczas której jakakolwiek agitacja lub nawet publikacja wyników przeprowadzonych sondaży jest zabroniona, a osobie, która w tym czasie dopuści się takiego czynu grozi wysoka kara, zazwyczaj pieniężna. Rozwiązanie to zostało wprowadzone, aby każdy głosujący mógł w spokoju przemyśleć swój wybór i nie oddawał głosu pod wpływem emocji.

Społeczeństwo i naród

poniedziałek, Czerwiec 2nd, 2014

Naród i społeczeństwo, to dwa różne pojęcia, choć na użytek bieżącej polityki bywają one mylone, trudno powiedzieć czy w sposób spontaniczny, czy też z premedytacją. Narodowość, naród są określeniami dotyczącymi pochodzenia pojedynczego człowieka lub też rodziny, przynależności etnicznej, kulturowej, językowej. Społeczeństwo natomiast stanowią ludzie funkcjonujący na jednym terenie w ramach danej organizacji państwowej lub lokalnej, respektujący obowiązujące w niej prawa. Tak więc społeczeństwo mogą tworzyć obywatele różnych narodowości i zawężanie pojęcia społeczeństwa do jednego narodu bywa ze strony polityków nadużyciem. Zdarzało się w historii naszego i innych krajów, że dobrze funkcjonowały w nich społeczności wielonarodowe bez specjalnych konfliktów czy animozji. Dopiero ingerencja zewnętrzna, dążąca do wartościowania poszczególnych nacji, powodowała budzenie nacjonalizmów, nienawiści na tle narodowym, przemocy i globalnego rozpadu wcześniejszych struktur i układów. Zantagonizowane grupy narodowe zaczynają dążyć do wzajemnej marginalizacji, co może skończyć się bratobójczymi wojnami domowymi. Trudno uwierzyć, że krwawe walki na tle narodowościowym wydarzyły się w Europie, w drugiej połowie XX wieku jako skutek rozpadu dawnej Jugosławii. Ślady ich widać po dzień dzisiejszy w postaci spalonych, opustoszałych wsi.

Pojęcie oraz geneza naszego narodu

poniedziałek, Marzec 3rd, 2014

Wiadomo, że społeczeństwo najczęściej tworzy naród. Tak, więc naród jest to zbiorowość terytorialna oraz posiadająca ściśle określony skład etniczny. Każdy naród posiadał ściśle określone swoje dzieje, które zapisane są w jego historii. Oczywiście my mogliśmy o Polsce dowiedzieć się na lekcjach historii, które były w szkole. Warto jest wiedzieć, że powstanie narodów związane jest głównie z rewolucją francuską. Wówczas zasada powszechniej równości pozwoliła na objęcie pojęciem narodu wszystkich członków, którzy należeli do danej zbiorowości. Warunkiem do kształtowania się narodu jest wspólne terytorium. Także ważną rolę odgrywają wspólne stosunki etniczne, które mają największy i decydujący wpływ na wytworzenie się wartości takich jak język, obyczaje, tradycje, religia oraz wiele innych. Oczywiście duży wpływ na ukształtowanie się narodu ma także polityka. W naszym państwie głową polskiego narodu jest oczywiście prezydent, który sprawuje władzę. Czynnikiem narodowotwórczym jest także wspólna kultura. Także najczęściej odróżnia ona od siebie większość narodów.