W dzisiejszych czasach sporo mówi się o wzroście bezrobocia w Polsce. Czy jednak jest to wina braku pracy w rzeczywistości, czy też może społeczeństwo ma zdecydowanie większe wymagania. Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście wzrost bezrobocia może wynikać z różnych przyczyn. W wielu dziedzinach jest po prostu za dużo specjalistów. Niektóre uczelnie wyższe wypuszczają na rynek tysiące fachowców w danej dziedzinie rocznie, a dla nich już dawno nie ma pracy w zawodzie, chyba że ma się znajomości. Ważny jest więc wybór kierunku studiów. Jeśli dobrze wybierzemy, nie będziemy musieli przejmować się tym, czy znajdziemy pracę, czy też nie, bo to ona sama prędzej czy później nas znajdzie. Z drugiej strony, jeśli jesteśmy w czymś naprawdę dobrzy, na studiach nie próżnowaliśmy, ale zgłębialiśmy tajniki wiedzy, bez wątpienia znajdziemy pracę w zawodzie. Wystarczy tylko robić w życiu to, co się lubi, gdyż tylko tak można osiągnąć szczęście. Niemniej jednak, wiele jest takich osób, które nie pójdą do pracy za nieco ponad tysiąc złotych miesięcznie. Ich duma sprawia, że słupki bezrobocia rosną. Lepiej jednak coś robić, zdobywać doświadczenie, niekoniecznie w wyuczonej branży, aniżeli nie robić niczego.