Polityka wobec imigrantów w Polsce jest prowadzona bardzo restrykcyjnie. Musi być tak od czasu, kiedy nasz kraj znalazł się w strefie Schengen umożliwiającej nieskrępowane poruszanie się po wszystkich krajach Unii Europejskiej. Oczywiście obowiązują nas takie same zasady dotyczące wystawiania wiz czy kart stałego pobytu, jak w Hiszpanii, Francji czy Niemczech. Z tego powodu nie tak łatwo jest dostać obcokrajowcowi odpowiednie dokumenty umożliwiające mu osiedlenie się w Polsce na stale. Coraz więcej przybywa do naszego kraju osób, które starają się o status uchodźcy. Są to najczęściej uciekinierzy z krajów lub terenów ogarniętych działaniami wojennymi. W specjalnych ośrodkach, w których ludzie ci czekają na decyzje władz o tym, czy będą mogły zamieszkać w naszym kraju, przebywają najczęściej Czeczenii. Można tu jednak także spotkać przybyszów z Chin, Mongolii, czy państw arabskich. Wszyscy oni muszą udowodnić, że zostając w swoich ojczyznach naraziliby siebie lub swoje rodziny na niebezpieczeństwo, że byli tam prześladowani i nie mogą wrócić.