Utylizacja azbestu w Warszawie. Azbest uważany jest za jednego z największych trucicieli ludzkiego organizmu. Poprzez azbest powstaje wiele ognisk nowotworowych najczęściej w okolicach płuc. Dlatego tak ważna jest utylizacja azbestu Warszawa stawia ją sobie na pierwszym miejscu, w obawie o zdrowie mieszkańców. Sama nazwa azbestu nie określa konkretnego minerały. Nazwa ta dotyczy ogółu szkodliwych minerałów, które miały w czasach przeszłych dość szerokie zastosowanie. Najpowszechniej azbest stosowany był do tworzenia pokrycia dachowego zwanego eternitem. Gdy dochodzi do zmiany dachu konieczna jest utylizacja azbestu Warszawa proponuje fachową pomoc mieszkańcom miasta. Materiał z rozbiórki należy fachowo zutylizować. Bardzo niebezpiecznym zajęciem jest rozbiórka dachu pokrytego eternitem. Dlatego może wykonywać ją tylko specjalna ekipa, która posiada ubrania ochronne i wie, jak to zrobić. Eternit nie jest aż tak szkodliwy, gdy leży na dachu. Największym trucicielem staje się wtedy, gdy dochodzi do jego uszkodzenia. O co nietrudno przy wymianie dachu. A potem dopiero następuje utylizacja azbestu Warszawa posiada ekipy przygotowane do takich operacji. Lecz nie tylko w Warszawie, ale również wszędzie indziej nie należy robić tego na własną rękę. A na dodatek pozostawiać pochodzące z rozbiórki płyty eternitowe byle gdzie.