Określając ideologiczne pozycje podmiotów politycznych na scenie życia publicznego używa się najczęściej terminów wywodzących się z czasów rewolucji francuskiej są nimi prawica i lewica. Z pojęciami tymi wiążą się główne idee, choć należy pamiętać, ze określenia te nie są precyzyjne. Prawica odpowiada się zwykle za ochrona tradycyjnych wartości takich jak religia, tradycja, naród i rodzina. Uważa, ze celem polityki powinna być realizacja interesu narodowego, który należy przekładać nad jednostkowe uprawnienia. Natomiast lewicowe myślenie wyraża się przede wszystkim w przywiązaniu do idei równości i sprawiedliwości społecznej. Lewica oczekuje od państwa czynnej ochrony interesów ludzi słabszych i biedniejszych, kontroli nad gospodarką i takich działań, które będą wyrównywały szanse i możliwości wszystkich obywateli. Lewica nieufna wobec tradycyjnych wartości i wspólnot opowiada się za wolnością jednostki i jej prawem do samorealizacji pojmowanym jako możliwość swobodnego wyboru stylu życia.