Po upadku komunizmu zgodnie z decyzjami uchwalonymi przy okrągłym stole prezydentem polski został Wojciech Jaruzelski. Był to wybór który wzbudzał i wzbudza nadal wiele emocji i sprzecznych opinii. To on wprowadził Polsce w 1981 roku stan wojenny, a czy była to słuszna decyzja osądzi historia. Już od początku wybór Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta wzbudzał liczne protesty, jednak w dniu 19 lipca 1989 roku został prezydentem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a 31 grudnia tego samego roku wybrany przez Zgromadzenie Narodowe przewaga jednego głosu został prezydentem Rzeczpospolitej Polskie-wolnego kraju. Jego prezydentura nie trwała długo w 1990 roku w wyniku nacisków przesłał do Marszałka Sejmu projekt ustawy konstytucyjnej, który nie tylko skracał jego kadencje, ale również wprowadził powszechne wybory prezydenta Rzeczpospolitej. Po 1990 roku wycofał się z życia publicznego jednak nadal brał udział w ważnych debatach dotyczących losów Polski. Wojciech Jaruzelski jest objęty dożywotnia ochroną przez Biuro Ochrony Rządu.