Każde państwo prowadzi swoją politykę zewnętrzną i wewnętrzną. Dba nie tylko o swoich obywateli, ale stara się również wypracować przyjazne stosunki ze swoimi sąsiadami. Rządy poszczególnych krajów wspierają siebie w kryzysowych sytuacjach. Wspólnie próbują rozwiązywać problemy polityczne. Jednak nie tylko politycy mogą liczyć na siebie w ciężkich momentach. Kiedy tragedia spotyka obce społeczeństwa, inne ruszają z pomocą. Z pomocą humanitarną. Podziały i uprzedzenia zanikają. Ważne jest tylko zapewnienie wsparcia i niezbędnych środków. Narody potrafią się solidaryzować i jednoczyć wtedy, kiedy sytuacja od nich tego wymaga. Bowiem wiele krajów zamieszkiwanych jest przez biedną społeczność. Ludzi, którzy nie mogą liczyć na pomoc swojego kraju. Zostają pozostawieni sami sobie. Na szczęście społeczeństwa znajdujące się w lepszej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej reagują. Podają im pomocną dłoń i nie zostawiają ich w potrzebie. Dla ludzi działających w stowarzyszeniach nie liczą się układy polityczne, ale życie drugiego człowieka.