W dzisiejszych czasach sytuacja w wielu rodzinach jest bardzo trudna. Trudniejsza staje się wraz z momentem pojawienia się dziecka. Wiele osób boryka się z wielkim problemem dotyczącym kwestii sprawowania opieki nad nowo narodzonym dzieckiem. Każdy obawia się utraty pracy, pogorszenia sytuacji finansowej. W związku z tym w chwili obecnej opiekę nad dzieckiem bardzo często sprawują nie mamy, a tatusiowie. Dlaczego? Coraz więcej małżeństw decyduje się na ten krok, gdy kobieta ma ofertę pracy bardziej korzystną pod względem finansowym niż mężczyźni. Jest to sytuacja dosyć niezręczna. Pozbawia się, bowiem możliwości przebywania matki z dzieckiem, a o opiece nie decydują sami rodzice, a jedynie pieniądze. Tatusiowie coraz częściej, zatem przejmują rolę kobiet i zaczynają zajmować się wychowywaniem dzieci. Nie są oni w żaden sposób gorsi, ale mimo wszystko sytuacja powinna dać wiele do zrozumienia. Społeczeństwo, bowiem podejmuje kroki radykalne i nie zawsze zgodne z przekonaniami ogółu. Można, więc powiedzieć, że dzisiaj rodziną rządzą pieniądze, a nie rodzina pieniędzmi.