Prowadzenie partii politycznej wymaga dzisiaj nie lada umiejętności, gdyż coraz częściej bardzo poważnym zagrożeniem nie jest wcale parlamentarna opozycja a działające w obrębie własnej partii najróżniejsze frakcje. W dużej partii, która zajmuje centrolewicowe czy centroprawicowe poglądy znajduje się przeważnie miejsce zarówno dla polityków myślących bardzo konserwatywnie jak i tych, dla których liberalizm to zdecydowanie jedyny słuszny kierunek dla każdego demokratycznego państwa. Znalezienie porozumienia na wielu płaszczyznach jak sądy czy wojsko jest możliwe, ale są też pewne kwestie światopoglądowe i etyczne, co do których te skrajne grupy nie są w stanie się porozumieć. Rolą lidera jest nie tylko odpowiednie kreowanie dyskusji wewnątrz własnej partii i wspieranie tych de facto demokratycznych zachowań, ale również reagowanie w momencie, gdy taki brak decyzyjności fatalnie wpływa na wyniki sondażowe całej partii. Tak natomiast dzieje się coraz częściej, gdy politycy rządzącego ugrupowania nie są w stanie wystąpić z jednym wspólnym głosem.