Społeczeństwa różnią się między sobą. Nie tylko kulturą, ale również stylem życiem, podejściem do pracy, rodziny i przyjaciół. Wartości i normy przez nie wyznawane również nie zawsze pokrywają się z naszymi. Z pewnymi rzeczami możemy się zgodzić, a innymi już nie. Dlatego proces integracji z nowym społeczeństwem nie zawsze jest prosty. Jednak, kiedy decydujemy się na życie wśród innej społeczności musimy przyjąć jej punkt widzenia. Sposób patrzenia na wiele spraw. Jednym osobom zaakceptowanie tej inności przychodzi szybciej, a inni potrzebują więcej czasu. Zanim zdecydujemy się na wyjazd do państwa, w którym panuje inna kultura powinniśmy się zastanowić, czy jesteśmy w stanie przystosować się do nowej rzeczywistości. To, co dla innych wydaje się być normalne, w nas może wzbudzać oburzenie i niechęć. Każde społeczeństwo posiada swój system wartości. I postępuje zgodnie z obowiązującymi zasadami. I, kiedy chcemy być uczestnikami ich świata musimy działać i funkcjonować właśnie według ich zasad.