Słowo polityka większości kojarzy się z parlamentarzystami wypowiadającymi się przed kamerą, którzy interesują się sprawami społecznymi tylko wtedy gdy zbliżają się wybory. Ale czym tak właściwie jest polityka? W powszechnym rozumieniu pojęcie polityka to umiejętność sprawowania władzy publicznej; działania rządu; zdolność mobilizowania członków zbiorowości do wspólnego wysiłku na rzecz celów społecznych i zyskiwania ich posłuchu dla decyzji władzy; umiejętność skutecznej realizacji wyznaczonych celów społecznych w podzielonym, zróżnicowanym społeczeństwie. Z twórcę definicji nowoczesnego ujęcia polityki uznaje się Maxa Webera. Swoje definicji polityki wskazał na jej dwa wymiary wymiar wewnętrzny i zewnętrzny czyli międzypaństwowy. Tak naprawdę rozumieniu polityki nie zmieniło się nic od czasów Arystotelesa, który określił politykę jako sztukę rządzenia państwem, które powinno być uznawane za dobro wspólne. Nie brakuje jednak opinii, że polityka to gra, w której gracze grają tak by jak najwięcej zgarnąć dla siebie.