Każdy człowiek jest obywatelem. Należy do jakiejś jednostki, państwa. Ma swój język, hymn, narodowość, jest po prostu w danej grupie. Wszystko zależy od miejsca urodzenia, pochodzenia. Będąc mieszkańcem danego terenu należy być świadomym, że jest się zobowiązanym do trzymania się zasad jakie są ustalone w kraju. Człowiek nie może kierować się takim oto myśleniem, że od wszystkiego jest rząd, on owszem ma swoje funkcję ale bez ludu nie jest w stanie do niczego dojść. Kraj tworzą ludzie dlatego tak ważne jest wzajemne wsparcie, porozumienie. Aktualnie władze najwyższe są poniżane przez społeczeństwo. Dzieję się tak, przez porażki które miały miejsce w przeszłości i niespełnione obietnice. Człowiek po prostu stracił zaufanie do polityków, twierdząc że jest to bezduszna jednostka która chce tylko zarobić. Jest oczywiście to jak najbardziej uzasadnione ale po to są wybory, aby móc się wypowiedzieć. Niestety z roku na rok jest coraz niższa frekwencja, obywatele umywają ręce. Nie ma więzi wśród społeczeństwa co niestety nie wróży nic dobrego.