Wiadomo, że społeczeństwo najczęściej tworzy naród. Tak, więc naród jest to zbiorowość terytorialna oraz posiadająca ściśle określony skład etniczny. Każdy naród posiadał ściśle określone swoje dzieje, które zapisane są w jego historii. Oczywiście my mogliśmy o Polsce dowiedzieć się na lekcjach historii, które były w szkole. Warto jest wiedzieć, że powstanie narodów związane jest głównie z rewolucją francuską. Wówczas zasada powszechniej równości pozwoliła na objęcie pojęciem narodu wszystkich członków, którzy należeli do danej zbiorowości. Warunkiem do kształtowania się narodu jest wspólne terytorium. Także ważną rolę odgrywają wspólne stosunki etniczne, które mają największy i decydujący wpływ na wytworzenie się wartości takich jak język, obyczaje, tradycje, religia oraz wiele innych. Oczywiście duży wpływ na ukształtowanie się narodu ma także polityka. W naszym państwie głową polskiego narodu jest oczywiście prezydent, który sprawuje władzę. Czynnikiem narodowotwórczym jest także wspólna kultura. Także najczęściej odróżnia ona od siebie większość narodów.