Każde państwo dba o swoich obywateli i pragnie aby czuli się oni dobrze pod każdym względem. Obywatele mają zapewniony dostęp do bezpłatnej służby zdrowia, do opieki lekarskiej całodobowej, oraz do nauki dla każdego dziecka. Obowiązek nauki szkolnej ma każde dziecko do osiemnastego roku życia. Natomiast istnieje problem z przedszkolami i żłobkami i polityka społeczna ma za zadanie uprościć dostęp do tych instytucji dla każdego dziecka. Problem jaki do tej pory był właśnie z dostępem dzieci do przedszkoli widać było od jakiegoś czasu, że państwo polskie nie dało sobie rady z ty problem ponieważ zawsze były problemy z cenami za jeden dzień pobytu dziecka w przedszkolu. Polityka społeczna po wielu debatach i wielu wspólnych kompromisach poszło rodzicom wielodzietnym na rękę i wprowadziła ulgowe ceny za pobyt dzieci w przedszkolu. Jest to bardzo ważne i dobre rozwiązanie i każdy rodzic był z tej decyzji zadowolony, ponieważ na pewno zaoszczędzono w ten sposób pieniądze w budżecie domowym. Polityka społeczna musi dbać o to, aby obywatele mieli oparcie w państwie. Dobro dziecka jest w tej sytuacji najważniejsze. Nie powinno się w takiej sytuacji oszczędzać na najmłodszych, ponieważ są oni przyszłością naszego narodu.